NRLs krav til Reindriftsavtalen 2015/2016

NRL overleverte sitt krav til leder av Statens forhandlingsutvalg, Anne Mari Glosli den 12. januar. Forhandlingene er regulert i Hovedavtalen for Reindriften, inngått mellom Staten ved LMD og NRL den 23.2.1993.  I vårt krav har vi lagt vekt på:

  • Bedre sikring av reinbeitearealene
  • Økning av inntektene til reindriftsnæringen
  • Sikre stabile og forutsigbare markedsordninger
  • Bedre rammevilkår for reinbeitedistriktene

NRLs krav har en totalramme på 126,05 millioner kroner, fordelt med 81,4 mill.kr. til kostnadssenkende- og direkte tilskudd , 35,45 mill kr til Reindriftens Utviklingfond  og 9,2 mill. kr. til organisasjons- og velferdstiltak.

Staten vil legge frem sitt tilbud til NRL 29. januar.

 

NRLs krav til reindriftsavtalen 2015/16 (.pdf)

NRLs leder Ellinor Marita Jåma (t.v.) og Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli

NRLs leder Ellinor Marita Jåma (t.v.) og Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli


No Replies to "NRLs krav til Reindriftsavtalen 2015/2016"