Høring: håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter

Miljødirektoratet har nå sendt ut forslag til retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter. Utgangspunktet er at all informasjon om biologisk mangfold som finnes hos offentlige etater, skal være tilgjengelig for alle.

I enkelte tilfeller er det imidlertid behov for å begrense tilgangen til stedfestet informasjon om bestemte arter, fordi innsyn i informasjonen kan lette gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan skade sårbar natur.

NRL tar i mot høringsinnspill fra til 15.11. for å sende samlet innspill.

Hele saken kan leses her

 


No Replies to "Høring: håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter"


    Got something to say?

    Some html is OK