1 result for tag: reinbeitekonvensjonen


Ny kontakt mellom Norge og Sverige om reinbeitekonvensjonen

Det har nylig vært møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og den svenske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht der de drøftet situasjonen for norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Tema for møtet var hvordan man skulle jobbe videre for å få på plass en konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift. Det ble enighet om at et slikt arbeid skulle fortsette. - Det er på høy tid at vi kommer videre i denne saken, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Jeg ser derfor fram til et nytt møte med min svenske kollega i slutten av juni. Da har jeg forhåpninger om at vi kan bli enige om et konkret opplegg for det ...