1 result for tag: Mattilsynet


Mattilsynets veileder

Mattilsynet har utgitt en veileder for tamreindrift og enkelte bestemmelser i Dyrevelferdsloven. Dette gjelder Lov om matproduksjon og Lov om dyrevelferd. Som det fremgår på Mattilsynets hjemmeside: Hold av tamrein skiller seg fra hold av andre produksjonsdyr. Tamrein er delvis ville, lever ute i naturen hele året og flytter mellom vinter- og sommerbeiter. Tamrein fôres under normale forhold ikke, men reineierne har plikt til å sørge for nok mat til sine dyr. Selv om reinen lever fritt i naturen, skal dyrene følges opp av reineieren. Dokumentet inneholder beskrivelse av gjerdeanlegg og vanlige konstruksjoner/fasiliteter og aktiviteter/hå...