1 result for tag: styremøte


Styret i NRL samlet i Tromsø

På sakslisten sto blant annet Tråante 2017, organisasjonsutvikling og planlegging av tillitsvalgtkonferanse. Tråante 2017: Markeringen skal både skje som en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. NRL ønsker å samarbeide med Tråante 2017 for å markere og synliggjøre reindriftens utvikling og betydning, samt spre kunnskap om reindriften gjennom seminar og visuell framstilling. I tillegg er NRL 70 år i 2017, noe som ønskes markert i forbindelse med jubileumsåret. Organisasjonsutvikling: NRLs innspill til reindriftsforhandlingene 2016/2017 danner grunnlaget, sammen med tidligere gjennomførte prosesser NRL ser behov for ...