1 result for tag: selvstyre


Utfordringer for selvstyre i reindriftsnæringen

I arbeidet med å nå mål om bærekrafitg reindrift har en arbeidsgruppe sett på utfordringer som er knyttet til selvstyre i reindriften. Arbeidsgruppa er nå ferdig med sitt arbeid, og har levert sin rapport til oppdragsgiver. Rapporten bygger på gjennomgang av dokumenter til Stortinget, forskning, utredninger og statistikk, samt spørreundersøkelsen som arbeidsgruppen har foretatt, møter og samtaler med reindriftsnæringen om tradisjonell samisk kunnskap om reindrift og sedvane. Sammendrag og nedlasting av rapporten (oppe til høyre på siden) finnes her