2 results for tag: reinkjøttkonferansen


Årets reinkjøttformidler: Ellinor Guttorm Utsi

                    Ellinor Guttorm Utsi er tildelt utmerkelsen Årets reinkjøttformidler under Reinkjøttkonferansen som avholdes i Tromsø. Juryen, som består av reindriftsavtalepartene ved Anne Marie Glosli fra LMD, Ellinor Marita Jåma fra Norske Reindriftsamers Landsforbund samt Markedsutvalget for reinkjøtt sin leder John Anders Lifjell, har valgt ut Ellinor Guttorm Utsi med følgende begrunnelse: Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler » er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av ...

Årets reinkjøttkonferanse i Tromsø

Innovasjon Norge er arrangør for årets konferanse, som finner sted på Clarion The Edge i Tromsø. Bransjefolk fra bedrifter og reindriftsnæringen samles for å få ny og oppdatert kunnskap om hva som rører seg innenfor markedsarbeidet, nyheter fra reindriftsavtalepartene, nye produkter og design. I kveld skal også "Årets reinkjøttformidler" kåres. I fjor vant Nils Tonny Bransfjell fra Fjell-Vilt. Programmet: Konferanse for reinkjøttnæringen 2016 program