1 result for tag: reindriftsinntekt


Endringer i gjennomsnittsligning for reindrift

Høringsinnspill sendes NRL innen 30. mai for samordning. Finansdepartementet sender på høring forslag om endring i enkelte skatteordninger for landbruket. Dette omfatter forslag om endring i jordbruksfradraget, samt forslag om å avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto. Videre foreslås det å avvikle gjennomsnittsligningen for reindrift og å endre beskatningen av uttak av skogfondsmidler for å dekke utgifter til skogbruksplaner. Endringene foreslås gjennomført fra 2017. Fra høringsnotatet fremgår det følgende når det gjelder reindrift: Gjennomsnittsligningen for ...