2 results for tag: reindriftsavtale


NRLs krav til Reindriftsavtalen 2016/2017

NRL overleverte sitt krav til ny reindriftsavtale for 2016/17 den 7.1.16 i Oslo. Mottaker er leder for Statens forhandlingsutvalg Anne Marie Glosli i Landbruks- og Matdepartementet. Kravet innebærer en økning i rammen på drøyt 28 millioner kroner. Økning i direkte tilskudd, utviklingsprosjekter og styrking av reinbeitedistriktenes arbeid er noen av postene som bidrar til et krav på totalt 141,65 millioner kroner. Prosessen videre er at statens forhandlingsutvalg kommer med sitt tilbud 27.1. NRLs forhandlingsutvalg møter lokallagslederne den 31.1. Forhandlingene pågår i februar. Les kravet her NRLs krav til reindriftsavtalen 2016/17 

Statens tilbud som forventet

Staten overleverte i dag sitt tilbud til NRL for Reindriftsavtaleperioden 2015 - 2016. Les Statens tilbud her Tilbudet er på 109,5 mill. kr og er i en størrelsesorden som NRL forventet, i tråd med de siste års tilbud. Det fremkommer ikke noen store overraskelser i tilbudet slik vi ser det. Forhandlingsutvalget mener det er et grunnlag for å innlede forhandlinger, og vil derfor ha en organisastorisk behandling av tilbudet. Vår tilsvar overleveres tirsdag 3. februar.