2 results for tag: rein


Kurs i slaktehygiene og nedskjæring av rein

Kurset finansieres av Reinprogrammet som har målsetning om å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen. For å oppnå god kvalitet på reinkjøttet er rett slakting og nedskjæring avgjørende. På dette kurset vil det bli praktisk gjennomgang av slakteprosessen med fokus på slaktehygiene. Kursdeltakerne vil også lære i teori og praksis om nedskjæring samt finpartnering av rein. Kurset holdes i Brurskanken Rein sine lokaler i Grane kommune på Helgeland hvor de har bygd opp godkjente lokaler både for slakting og foredling. Program og påmelding - NB! Frist 24.2.2016

Landsmøtet 2015

NRLs styre innkaller lokallagene og ungdomsutvalget til landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 12. og 13. juni 2015. Foreløpig saksliste: Konstituering Godkjenning av innkalling Årsmelding 2014/2015 Regnskap 2014 Omstrukturering av NRL Virksomhetsplan 2015/2016 Budsjett 2016 Valg   Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på landsmøtet settes til 12. april 2015. Endelig saksliste sendes ut 24. april. I forbindelse med landsmøtet avholdes det fagdager 10. og 11. juni, samme sted, i samarbeid med Stiftelsen Protect Sapmi. Formålet er å sikre næringsarealene bedre gjennom økt kompetanseheving og ...