1 result for tag: jordskifteretten


Jordskiftegruppas rapport på høring

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag fra en arbeidsgruppe til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. NB! NRLs interne høringsfrist er 12. september 2016, for innspill som ønskes innarbeidet. Arbeidsgruppen har foreslått endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som sikrer at jordskifteretten gis mulighet til å gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. Det er tatt sikte på at de foreslåtte endringene er tilpasset dagens reindriftslov, samt hvordan reindriften utøves og er organise...