Ny organisering av NRL

NRL gjennomgår nå forslag til endringer og omorganisering av vår organisasjon. En utredning fra Anders Blom ble fremlagt under landsmøtet i Vadsø i 2014. Denne er nå på høring i organisasjonen. Organisationsrapport

Read More


Rein – helten på vidda

Her kan dere laste ned en håndbok om markedet for reinkjøtt i Norge.

Read More


Høring om endring av motorferdselsloven

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist 19.september.

Read More


Landsmøte i gang

Landsmøtet i Vadsø 2014 er i gang

Read More


Statens tilbud til reindriftsavtale 2013/2014

Statens tilbud til reindriftsavtale for avtaleåret 2013/2014 har en ramme på 106 millioner kroner. Du kan lese mer om statens tilbud her: http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Statens_tilsavar_og_tilbud_040213.pdf eller her: Statens tilbud til reindriftsavtale 040213 (pdf)

Read More