Program for NRLs fagdag torsdag 12. juni 2014

Årets fagdag er todelt med følgende temaer: Del 1. (kl. 12.00 – 15.15) «Reindrift og mineralvirksomhet med utgangspunkt i Nussir-saken». Del 2: (Kl. 15.30 – 19.00) «Reintall – i lys av praktisk reindrift, forvaltning og juss». Del 1 12.00 – 12.10 Innledning ved NRLs leder, Nils Henrik Sara 12.10 – 12.40 Politisk avveining mellom reindriftsinteresser og Mineralvirksomhet. v/ Frank Bakke Jensen, medlem av Stortingets næringskomité 12.40 – 13.10 Kan reindriften og mineralvirksomhet leve side om side? v/ Mikkel Nils Sara, Leder av Fiettar ...

Read More


Nytt om prosjektet ”Reindriftas hverdag”

Prosjektledelsen for prosjektet "Reindriftas hverdag" har sendt oss en statusoppdatering for det pågående arbeidet. Dette kan du lese mer om her: Vi i prosjektet Reindriftas hverdag” vil starte dette nye året med å ønske alle reindriftsutøvere i Norge et godt nytt år for både folk. Prosjektet har gått sin gang hele høsten, til tross for at ting har tatt noe lengre tid enn beregnet. Finansieringen er kommet på plass gjennom Helse Nord, Sametinget og NRL. Spørreskjemaet er ferdig og oversettes i disse dager til nord- og sørsamisk.  Da gjenstår det å få ...

Read More


Saksliste til styremøtet i NRL

Sted: NRLs lokaler i Tromsø Dato: Torsdag 21. - Fredag 22. august 2014 Sakslisten ser slik ut: Sak nr. Innhold   44/14 Godkjenning av innkalling  45/14 Godkjenning av saksliste  46/14 Referater  47/14 Konstituering - Valg av nestleder  48/14 Valg av forhandlingsutvalg  49/14 Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016  50/14 Innspill til høringssak - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i ...

Read More


NRLs ledere gjennom tidene

Disse har ledet NRL: NRL har hatt 17 ledere siden etableringen i 1947.  1947 - 49: Lars Danielsen (Sør-Trøndelag) 1949 - 57: Paul Danielsen (Sør-Trøndelag/Hedmark) 1957 - 58: Anton Lifjell (Nordland) 1958 - 59: Johan Johnsen (Nordland) 1959 - 60: Nils O. Kappfjell (Nordland) 1960 - 62: Anders Bær jr. (Karasjok) 1962 - 63: Anders J. Sara (Kautokeino) 1963 - 64: Aslak N. Logje (Kautokeino) 1964 - 65: Anders Bær jr. (Karasjok) 1965 - 73: Paul Fjellheim (Sør-Trøndelag/Hedmark) 1...

Read More


Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016

Arbeidet med ny reindriftsavtale er straks i gang. Fristen for lokallagene for å sende skriftlig krav er 15. september. For at forhandlingsutvalget skal kunne kjøre en god intern prosess i utarbeidelsen av kravet er det viktig at lokallagene overholder fristen den 15. september.

Read More


Ny organisering av NRL

NRL gjennomgår nå forslag til endringer og omorganisering av vår organisasjon. En utredning fra Anders Blom ble fremlagt under landsmøtet i Vadsø i 2014. Denne er nå på høring i organisasjonen. Organisationsrapport

Read More


Rein – helten på vidda

Her kan dere laste ned en håndbok om markedet for reinkjøtt i Norge.

Read More


Høring om endring av motorferdselsloven

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist 19.september.

Read More


Landsmøte i gang

Landsmøtet i Vadsø 2014 er i gang

Read More


Statens tilbud til reindriftsavtale 2013/2014

Statens tilbud til reindriftsavtale for avtaleåret 2013/2014 har en ramme på 106 millioner kroner. Du kan lese mer om statens tilbud her: http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Statens_tilsavar_og_tilbud_040213.pdf eller her: Statens tilbud til reindriftsavtale 040213 (pdf)

Read More