NRLs lokallagsledere

Inger Anita Smuk Varanger Reinsamelag sorthvitt

Varanger Reinsamelag
Leder: Inger Anita Smuk
E-post: varanger.rl@gmail.com

Buolbmát Johtti Sámiid Searvi/Polmak flyttsamelag

Leder: Mariann Wollmann Magga
E-post: mariann.magga@gmail.com

 

Kárášjoga johttisámiid searvi/Karasjok Flyttsamelag

Leder: Leif Ande Somby
E-post: leifsomby@hotmail.com

Kautokeino flyttsamelag
Leder: Berit Kristine Utsi
E-post: bkutsi@hotmail.com 

Troms Reindriftsamers Fylkeslag
Leder: Per Mathis Oskal
E-post: permathis.oskal@gmail.com

Nordland Reindriftsamers Fylkeslag

Leder: Ragnhild Sparrok Larsen
E-post: sparrok.larsen@gmail.com

 

Mattias Jåma Nord-Trøndelag Reinsamelag sorthvitt

Nord-Trøndelag reinsamelag
Leder: Mattias Jåma
E-post: bmj.74@hotmail.com

Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag
Leder: Inge Even Danielsen
E-post: i.e.danielsen@gmail.com

 

NBR-Nuorat/NRLs Ungdomsutvalget
Leder: Per Thomas Oskal
E-post: ptoskal@nrl-nbr.no