Administrasjon

NRL – Norske Reindriftsamers Landsforbund

Telefon: 77 69 68 20
E-post: nrl@nrl-nbr.no

Besøksadresse:
Grønnegata 23
9800 Tromsø
(se kart)

Postadresse:
Postboks 508
9255 Tromsø

Kontaktpersoner:
Daglig leder Ellinor Marita Jåma
Jurist/seniorrådgiver Randi A. Skum
Seniorrådgiver Per Mikkelsen Sara

Organisasjonsnummer: 971 436 204

NRL i sosiale medier:
Facebook
Instagram

Regnskapsfører: Tromsø Regnskap AS
Tlf: 77 60 37 50
Kontaktperson: Frode Bratberg
E-post: post@tromsoregnskap.no