Nyttig


Matfaglige kompetansebehov

Kompetansenettverket for lokalmat i nord har en viktig rolle i kompetanseheving gjennom Utviklingsprogrammet for vekst og verdiskaping i jordbruk og reindrift, finansiert over reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. De har tidligere vært tilrettelegger for slakte- og foredlingskurs for reinkjøtt. Nå planlegges 2017-aktivitetene, og rådgiver Hilde Halland ønsker innspill: Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent?Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med ...

Read More


MED REIN SOM RÅVARE

Dato: Mandag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 og Tirsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Arrangør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Risten-Marja Inga, fmntkin@fylkesmannen.no, tlf:74138053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktigeproduksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede ...

Read More


Forslag til endring i rovvilterstatning

Foreslår ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (2015/9635) Miljødirektoratet foreslår en omlegging av dagens erstatningsordning for tamrein som tapes til rovvilt. I dag utbetales ca. 5% av erstatningen på grunnlag av rein som er gjenfunnet og konstatert drept av rovvilt. De øvrige 95% av erstatningen utbetales etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningsmyndigheten. Her finnes alle dokumenter ifm høringa. NRL ønsker innspill innen 20.10.2016    

Read More


Evaluering av regional rovviltforvaltning

NINA fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å evaluere regional rovviltforvaltning og de regionale bestandsmålene i Norge med hensyn på måloppnåelse i gjeldene rovviltpolitikk. Evalueringen av rovviltforvaltning tar utgangspunkt rammene om den todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og beitedyr i Norge. Fra sammendraget: "Dagens bestandsmål for gaupe er spredt over store arealer, og det kan være argumenter for å allokere noe av den nordlige målsettingen til sørlige deler av landet. Gaupenes arealbruk og reproduksjon tilsier at man relativt sett ...

Read More


MED REIN SOM RÅVARE

VIDEREFOREDLING REIN FOR REINEIERE Tirsdag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 Onsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Risten-Marja Inga fmntkin@fylkesmannen.no | tlf:74139053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktige produksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede produkt. ...

Read More


Designpris til reinkjøttbedrift

Finnmark Rein fikk tildelt Merket for god design. – Nå bygger vi verdens første samiske merkevare for mat, og da er det stort for oss å få Merket for god design. Kanskje snakker vi også om verdens første samiske merkevarekonsept. Vi har flere merker med et samisk utgangspunkt, for eksempel innen klesdesign, men ingen rendyrkede merkevarekonsepter, sier Are Smuk Figved, administrerende direktør i Finnmark Rein i Tana. Onsdag ettermiddag mottok Finnmark Rein og Uniform Design den prestisjefylte designutmerkelsen, Merket for god design, på Norsk design- og ...

Read More


Kurs i røyking av reinkjøtt

Kurset vil fokusere på ulike metoder for kaldrøyking og bearbeiding av reinkjøtt. Kurset inneholder både teori og praksis. Kurslærer er ekteparet Laila Spik og Arild Skaltje. Laila Spik er en kjent samisk kulturarbeider fra Sverige og har holdt mange kurs og skrevet bøker om blant annet mat i naturen og samisk tradisjonsmat. Arild Skatje har drevet egen kjøttforedlingsbedrift i en årrekke. Les mer her Tid: 8-9. Juni 2016 Sted: Brurskanken rein, Grane på Helgeland Pris: Kr 2000,- Påmeldingsfrist: 23.mai 2016 Påmelding til: gun.utsi@gmail...

Read More


Proposisjon om ny reindriftsavtale 2016/2017

Proposisjonen ble godkjent av Regjeringen i statsråd 18.3., og oversendt Stortinget for behandling. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 31. juni 2017. Rammen for den nye avtalen er på 114,5 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det fremgår av Prop. 77 S at: I sitt krav viste NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige å få ...

Read More


Årets reinkjøttformidler: Ellinor Guttorm Utsi

                    Ellinor Guttorm Utsi er tildelt utmerkelsen Årets reinkjøttformidler under Reinkjøttkonferansen som avholdes i Tromsø. Juryen, som består av reindriftsavtalepartene ved Anne Marie Glosli fra LMD, Ellinor Marita Jåma fra Norske Reindriftsamers Landsforbund samt Markedsutvalget for reinkjøtt sin leder John Anders Lifjell, har valgt ut Ellinor Guttorm Utsi med følgende begrunnelse: Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkj...

Read More


Årets reinkjøttkonferanse i Tromsø

Innovasjon Norge er arrangør for årets konferanse, som finner sted på Clarion The Edge i Tromsø. Bransjefolk fra bedrifter og reindriftsnæringen samles for å få ny og oppdatert kunnskap om hva som rører seg innenfor markedsarbeidet, nyheter fra reindriftsavtalepartene, nye produkter og design. I kveld skal også "Årets reinkjøttformidler" kåres. I fjor vant Nils Tonny Bransfjell fra Fjell-Vilt. Programmet: Konferanse for reinkjøttnæringen 2016 program  

Read More