slakterier og foredlingsbedrifter


Matfaglig kurs for matprodusenter

Kompetansesenteret for lokalmat i nord har tilbud om kurs til matprodusentene, og spør:   Hvilke matfaglige kursbehov har du som er matprodusent? Kompetansenettverket for lokalmat i nord kjører matfaglige kurs i hele Nord-Norge samt at vi kjører kurs innen marked og salg i samarbeid med Matmerk. Meld inn dine kursbehov / kompetansebehov for 2016. Hva ønsker du å lære mer om? Har du tips på kurslærer, kurssted, og tidspunkt er det fint om du også melder inn dette! Send dine innspill til hilde.halland@nibio.no. Frist 26.oktober!

Read More


Animaliehygieneforskriften – endring

Kapittel VIIc. Utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold § 21e. Virkeområde I dette kapitlet fastsettes utfyllende nasjonale bestemmelser om slakting og omsetning av tamrein under tradisjonelle samiske forhold og om begrensning av omfanget i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 artikkel 10 nr. 3 og forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 17 nr. 3. § 21f. Formål Formålet er å sikre at slakting og omsetning av ferskt, ikke kontrollert kjøtt av tamrein under tradisjonelle samiske forhold, skjer ...

Read More


Kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket (NIBIO) kurskalender Kompetansenettverket for lokalmat i nord Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre. Kurs I 2015 vil vi gjennomføre en rekke kurs i hele landsdelen. Vi kjører matfaglige, samt at vi i samarbeid med Matmerk kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på ...

Read More