Nyttig


Reindriftsavtale 2020 – 2021

Her kan du lese innholdet i reindriftsavtalen som gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Reindriftsavtale 2020-2021

Read More


Reindriftsavtalen for 2019-2020 og sluttprotokoll

Reindriftsavtalen 2019-2020 Sluttprotokoll fra reindriftsavtalen 2019-2020   Billedtekst: NRL-leder Ellinor Marita Jåma og statens forhandlingsleder Anne Marie Glosli signerer avtalen.

Read More


Dette er reindriftsavtalen for 2019-2020

Reindriftsavtalen for 2019-2020

Read More


Statens tilbud for 2019/2020

Statens endelig tilbud for avtaleåret 2019/2020  

Read More


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2019 – 2020

NRLs krav til reindriftsavtale for 2019-2020

Read More


STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud

Read More


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019

NRLs krav for 2018-2019 Oslo, 10. januar 2018: Ellinor M. Jåma overlever NRLs krav til Landbruks- og matdepartementet.

Read More


Utsatt frist for NRL ang rovvilterstatningsordningen

På bakgrunn av forespørsel fra NRL har Miljødirektoratet i samråd med Klima- og miljødepartementet besluttet å gi en utvidet høringsfrist til 1. mars 2017. Dette gir en samlet høringsperiode på i overkant av 6 måneder, og innebærer at iverksettelse av den nye ordningen utsettes til 1. april 2018. Ved gjennomgang av de høringsuttalelsene som allerede har kommet, har MD registrert at det er et utbredt ønske om å bidra med erfaringsbasert kunnskap. Dette er de innstilt på å imøtekomme. De ønsker derfor spesielt innspill om reindriftens vurderinger ...

Read More


Etikk i urfolksforskning

NRL har vært tungt inne i prosjektet "Reindriftas hverdag" sammen med SANKS. Nå er det publisert artikkel i en bok, av prosjektmedarbeiderne Snefrid Møllersen, Inger-Marit Eira Åhren og Vigdis Stordalen. Boka bestilles her : sammendrag på engelsk: Ethics in research related to Indigenous peoples has, over recent decades, been increasingly discussed in a global context. Decolonizing theories and methods have gained legitimacy and prestige, and Indigenous scholarship has challenged mainstream research by adding novel perspectives and critical standpoints that ...

Read More


REIN – Tråante 2017: Invitasjon til NRLs lokallag

Sekretariat for arbeidsgruppen nedsatt i reindriftsforhandlingene 2016, inviterer NRL og NRLs lokallag til å delta i arrangementet på torget 6 – 8. februar 2017 – REIN – Tråante 2017. På torget i Trondheim vil det bli satt opp en storlavvo med plass til 30 utstillere. Deltakelse fra NRL og NRLs lokallag vil bli prioritert. Oi! Trøndersk mat og drikke er teknisk arrangør. Vedlagt finner dere invitasjon. Påmelding skjer ved bruk av denne lenken: http://oimat.no/rein-traante-2017/pamelding-til-rein-traante-2017/ Dersom det er spørsmål om det tekniske ...

Read More