Nyheter


Dette er reindriftsavtalen for 2019-2020

Reindriftsavtalen for 2019-2020

Read More


Statens tilbud for 2019/2020

Statens endelig tilbud for avtaleåret 2019/2020  

Read More


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2019 – 2020

NRLs krav til reindriftsavtale for 2019-2020

Read More


Skodi Rein kåret til årets reinkjøttformidler 2017

2018-06-08 Skodi rein kåres til årets reinkjøttformidler

Read More


Ina-Theres Sparrok er kåret til årets unge reindriftsutøver

2018-06-08 Prisutdeling Ina-Theres Sparrok

Read More


Her er fagdag-programmet under NRLs landsmøte

Program for NRLs fagdag - 2018

Read More


PROGRAM FOR NRLS LANDSMØTE I KARASJOK 8. – 9. JUNI 2018

Program for NRLs landsmøte 2018

Read More


NRLs innspill til mandat for sannhetskommisjon

26 april 2018 NRLs innspill til mandat for sannhetskommisjon

Read More


NRL og LMD har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019

NRL  og Landbruks- og matdepartementet har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 - 2019. Den økonomiske rammen for avtalen er på 123,1 millioner kroner, noe som er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale. NRLs forhandlingsutvalg er fornøyd med at distriktstilskuddet er økt. Ektefelletilskuddet  er også videreført, i tillegg er etableringstilskuddet og særskilt driftstilskudd til ungdom blitt større Partene er også enig om å nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å styrke kvinners stilling i ...

Read More


STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud

Read More