Nyheter


Kurs i Plan- og Bygningsloven

Både Fylkesmannen og reinbeitedistriktene har et ansvar for å ivareta reindriftens arealer, men har ulike roller i saksbehandlingen. For å klargjøre ansvars- og rollefordeling og gjøre distriktene best mulig i stand til å ivareta sine interesser i arealsaker, vil Fylkesmannen avholde kurs for representanter for distriktene. Tirsdag den 11. august vil vi gjennomføre kurs på Stabbursnes naturhus for distriktene 13 til 16, og torsdag 13. august vil vi avholde tilsvarende kurs på Varanger samiske museum, Varangerbotn for distriktene i Varanger/Polmak. Vi starter ...

Read More


Aktiviteter

31.10.2015: Intern høringsfrist for Endringer i Plan- og Bygningsloven 01.12.2015: Høringsfrist Endring i Selvangivelsen med tilhørende skjema ------------------------------- Tidligere aktiviteter: 2.2.2015 kl. 10 - 15: Møte med forhandlingsutvalget og lokallagslederne Tema: Reindriftsavtalen 2015/2016 Sted: P-Hotel, Grensen 18, Oslo 3.2.2015 kl. 12: NRLs forhandlingsutvalg overleverer sitt tilsvar på Statens tilbud 3. - 4.2.15 Forhandlinger om Reindriftsavtalen 2015/16 Forhandlingsutvalget består av Ellinor Jåma (leder)  Inge E. Danielsen og Hans ...

Read More


Landsmøte i gang

Landsmøtet i Vadsø 2014 er i gang

Read More