Møtekalender


Selvstyre i reindrifta – seminar i Alta

Siidaandelslederne, distriktstyrene og NRLs styre er invitert til seminar i Alta, 20. og 21. oktober. Påmeldingsfrist er 9.10.2016. I invitasjonen står det: I reindriftsavtalen for 2015/16 ble det besluttet at det skal gjennomføres tiltak for at reindriftsnæringen i fremtiden skal få økt internkontroll og selvstyre. I den sammenheng ble det i august 2015 gjennomført et seminar, der formålet var å få innspill fra reindriftsnæringen på hvilke områder arbeidsgruppen skal jobbe med for å videreutvikle internkontroll og selvstyre i reindriftsnæringen. ...

Read More


Landbruks- og Matdepartementet på møterunde i Finnmark og Tromsø

LMD har arbeidet med en ny Stortingsmelding om bærekraftig reindrift siden i vår. Nå arrangerer Fylkesmannen i Finnmark en møterunde der reinbeitedistriktene er invitert. 2. september kl. 13.00 – 14.30 Varanger Samiske museum, Varangerbotn 3. september kl. 09.00 – 10.30 Porsanger Vertshus, Lakselv. 3. september kl. 15.00 – 16.30 Scandic hotell, Alta 7. september kl. 13.30 - 15.00 Clarion Saga Hotel, Tromsø   Formålet med møtene er å få innspill fra næringa til arbeidet med stortingsmeldingen.

Read More


Kurs i Plan- og Bygningsloven

Både Fylkesmannen og reinbeitedistriktene har et ansvar for å ivareta reindriftens arealer, men har ulike roller i saksbehandlingen. For å klargjøre ansvars- og rollefordeling og gjøre distriktene best mulig i stand til å ivareta sine interesser i arealsaker, vil Fylkesmannen avholde kurs for representanter for distriktene. Tirsdag den 11. august vil vi gjennomføre kurs på Stabbursnes naturhus for distriktene 13 til 16, og torsdag 13. august vil vi avholde tilsvarende kurs på Varanger samiske museum, Varangerbotn for distriktene i Varanger/Polmak. Vi starter ...

Read More