84 results for author: NRL/NBR


Spørreundersøkelse om bruksregler

I forbindelse med at avtalepartene NRL og LMD i 2015 oppnevnte et utvalg for gjennomgang av selvstyre i reindrifta, gjennomføres det nå en spørreundersøkelse blant siidaandelslederne om distriktenes bruksregler. Undersøkelsen skal forsøke å gi svar på om brukerne kjenner til innholdet i bruksreglene for eget distrikt og hvorvidt reindriftslovens krav til bruksreglene er kjent for brukerne.Svarfristen er i uke 24. Resultatet fra undersøkelsen skal presenteres på et seminar i Alta 19.-20. oktober 2016. Dette er en del av arbeidet med videreutvikling av reindriftens selvstyre og internkontroll som en arbeidsgruppe har jobbet med siden ...

MED REIN SOM RÅVARE

VIDEREFOREDLING REIN FOR REINEIERE Tirsdag 3.okt. kl. 09.30 – 17.00 Onsdag 4.okt. kl. 08.30 – 16.00 Sted: Steinkjer videregående skole på Guldbergaunet, produksjonsrommet. Kursholder: Arne Bratberg, pølsemakermester. Pris: kr 500 /deltaker Påmelding og spørsmål: Risten-Marja Inga fmntkin@fylkesmannen.no | tlf:74139053 Kjøttkurset har en teoridel (½ dag) og en praktisk del (1 ½ dag). Målet er å gi deltakerne økt kjennskap om råvarekvalitet og viktige produksjonsprinsipper for både grove stekepølser, karbonadekaker og spekede produkt. Mesteparten av kurset foregår i produksjonsrommet og det blir mye teori gjennom ...

Tillitsvalgte samlet til konferanse

Tillitsvalgte fra lokallagene er samlet i Tromsø for faglige oppdateringer og viktige saker for organisasjonen. Fredag var temaene jordskifteloven, prosjektet Reindriftas hverdag og presentasjon om markedsituasjonen. Lørdagens program startet med informasjonsdeling om pågående saker, og reindriftas posisjon i media.

Program for NRLs tillitsvalgtkonferanse

Arrangementet foregår på Scandic Tromsø, Heiloveien 23 på Håpet   Fredag den 10. juni: 12.30   -           Lunsj 14.00 – 14. 15 Velkomst og praktisk informasjon v/ leder Ellinor Marita Jåma 14.15 – 15.00  Informasjon om jordskifteloven og jordskiftegruppens forslag til endringer v/ Øyvind Ravna, Professor ved Det juridiske fakultet, UiT 15.00 – 15.15    Spørsmål/debatt 15.15 – 15.30  Kaffepause 15.30 – 17.00  Presentasjon av resultater fra prosjektet «Reindriftens hverdag» v/ SANKS 17.00 – 17.15   Kaffepause 17.15 – 18.15   Spørsmål og drøfting av presentasjonen ...

Tilskuddsutbetalinger

Fylkesmannen melder at utbetaling av tilskudd for siidaandelser er 1. juli for de søknadene som er ferdig behandlet til da. Neste utbetalingsdato er 1. august. De resterende utbetalingene skjer deretter fortløpende etter hvert som søknadene er behandlet. Det er Landbruksdirektoratet som står for utbetalingen. fra artikkelen frem kriteriene: Vi behandler søknadene så raskt vi klarer. En forutsetning for at søknaden kan behandles, er at meldingen om reindrift for 2015/2016 er godkjent. Dersom meldingen ikke kan godkjennes, tar vi kontakt med siidaandelen og opplyser om hva som skal til for at meldingen skal kunne godkjennes. Det som ...

Grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt

Frist for innspill NRL -  17. juni 2016. Miljødirektoratet sender med dette forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015/2016 på høring. Samlet erstatningsbeløp utbetales på bakgrunn av grunnsatsene og eventuelle tillegg (tapt fremtidig produksjon hos simler, følgekostnader i flokken og tap av tilskudd over reindriftsavtalen). Dette er nærmere beskrevet i forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt §§ 10 til 12. Satsene som fastsettes i denne forskriften er distriktsvise grunnsatser. Disse ...

Endringer i Reindriftsloven

Stortinget skal nå behandle forslaget til endringer i Reindriftsloven, som omhandler grensegjerdet mot Finland, 10. mai. "Regjeringen legger med dette fram forslag til endringer i reindriftsloven som inkorporerer Konvensjonen mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014. I Prop. 49 S (2015–2016) av i dag fra Utenriksdepartementet, bes det om Stortingets samtykke til inngåelse av Konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets ...

Designpris til reinkjøttbedrift

Finnmark Rein fikk tildelt Merket for god design. – Nå bygger vi verdens første samiske merkevare for mat, og da er det stort for oss å få Merket for god design. Kanskje snakker vi også om verdens første samiske merkevarekonsept. Vi har flere merker med et samisk utgangspunkt, for eksempel innen klesdesign, men ingen rendyrkede merkevarekonsepter, sier Are Smuk Figved, administrerende direktør i Finnmark Rein i Tana. Onsdag ettermiddag mottok Finnmark Rein og Uniform Design den prestisjefylte designutmerkelsen, Merket for god design, på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Utdelingen fant sted på Transform 2016 – DOGAs ...

Kurs i røyking av reinkjøtt

Kurset vil fokusere på ulike metoder for kaldrøyking og bearbeiding av reinkjøtt. Kurset inneholder både teori og praksis. Kurslærer er ekteparet Laila Spik og Arild Skaltje. Laila Spik er en kjent samisk kulturarbeider fra Sverige og har holdt mange kurs og skrevet bøker om blant annet mat i naturen og samisk tradisjonsmat. Arild Skatje har drevet egen kjøttforedlingsbedrift i en årrekke. Les mer her Tid: 8-9. Juni 2016 Sted: Brurskanken rein, Grane på Helgeland Pris: Kr 2000,- Påmeldingsfrist: 23.mai 2016 Påmelding til: gun.utsi@gmail.com eller tlf 91140733 Praktisk informasjon Kurset arrangeres med støtte fra ...

Innlevering- og søknadsfrister

Frist for innlevering av Melding om Reindrift samt søknad om tilskudd og rovvilterstatning, er 10.4. Ved pålogging til MOR-systemet/Grunnmur, har siidaandelsleder nå også tilgang til Reinmerkeregisteret. Registeret fungerer som tidligere. En ny funksjon under LINKER  er også tilgang til Reindriftskartløsningen, utviklet av NIBIO. Her kan ulike anlegg, flyttveier, distriktsgrenser osv. vises på kartet.