58 results for author: Arve Stølann


Nye nettsider

Velkommen til NRLs nye nettside! NRL lanserer i dag en ny nettside i forbindelse med landsmøtet i Vadsø. Målet er å tilby våre målgrupper en moderne og funksjonell nettside som bidrar til økt aktivitet og flere besøk. Bilder og video vil også få en mer fremtredende plass. - Vi håper de nye nettsidene vil inspisere kvinner og menn i alle aldre til økt engasjement og debatt. Vi har valgt reindriftsame.no som nytt domene fordi vi tror dette er en tydelig og beskrivende nettadresse, som samtidig er lett å huske. De som ønsker det kan imidlertid fortsatt klikke seg inn via nrl-nbr.no, sier sekretær Per Mikkelsen Sara i NRL. WordPress Den ...

Fotokonkurranse

NRL lanserer en fotokonkurranse hvor vi hver måned i tiden fremover vil kåre «Månedens bilde». Du kan vinne 1 000 kroner.

Program for NRLs fagdag torsdag 12. juni 2014

Årets fagdag er todelt med følgende temaer: Del 1. (kl. 12.00 – 15.15) «Reindrift og mineralvirksomhet med utgangspunkt i Nussir-saken». Del 2: (Kl. 15.30 – 19.00) «Reintall – i lys av praktisk reindrift, forvaltning og juss». Del 1 12.00 – 12.10 Innledning ved NRLs leder, Nils Henrik Sara 12.10 – 12.40 Politisk avveining mellom reindriftsinteresser og Mineralvirksomhet. v/ Frank Bakke Jensen, medlem av Stortingets næringskomité 12.40 – 13.10 Kan reindriften og mineralvirksomhet leve side om side? v/ Mikkel Nils Sara, Leder av Fiettar reinbeitedistrikt. 13.10 – 13.25 Kaffepause 13.25 – 13.55 Avbøtende tiltak som ...

Nytt om prosjektet ”Reindriftas hverdag”

Prosjektledelsen for prosjektet "Reindriftas hverdag" har sendt oss en statusoppdatering for det pågående arbeidet. Dette kan du lese mer om her: Vi i prosjektet Reindriftas hverdag” vil starte dette nye året med å ønske alle reindriftsutøvere i Norge et godt nytt år for både folk. Prosjektet har gått sin gang hele høsten, til tross for at ting har tatt noe lengre tid enn beregnet. Finansieringen er kommet på plass gjennom Helse Nord, Sametinget og NRL. Spørreskjemaet er ferdig og oversettes i disse dager til nord- og sørsamisk.  Da gjenstår det å få tilgang til adresser til alle de som blir invitert til å delta. Det er reinei...

Saksliste til styremøtet i NRL

Sted: NRLs lokaler i Tromsø Dato: Torsdag 21. - Fredag 22. august 2014 Sakslisten ser slik ut: Sak nr. Innhold   44/14 Godkjenning av innkalling  45/14 Godkjenning av saksliste  46/14 Referater  47/14 Konstituering - Valg av nestleder  48/14 Valg av forhandlingsutvalg  49/14 Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016  50/14 Innspill til høringssak - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  51/14 Omorganisering av NRL – Status...

NRLs ledere gjennom tidene

Disse har ledet NRL: NRL har hatt 17 ledere siden etableringen i 1947.  1947 - 49: Lars Danielsen (Sør-Trøndelag) 1949 - 57: Paul Danielsen (Sør-Trøndelag/Hedmark) 1957 - 58: Anton Lifjell (Nordland) 1958 - 59: Johan Johnsen (Nordland) 1959 - 60: Nils O. Kappfjell (Nordland) 1960 - 62: Anders Bær jr. (Karasjok) 1962 - 63: Anders J. Sara (Kautokeino) 1963 - 64: Aslak N. Logje (Kautokeino) 1964 - 65: Anders Bær jr. (Karasjok) 1965 - 73: Paul Fjellheim (Sør-Trøndelag/Hedmark) 1973 - 78: Anders Oskal (Troms) 1978 - 82: Johan J. Eira (Kautokeino) ...

Landsmøte i gang

Landsmøtet i Vadsø 2014 er i gang

Statens tilbud til reindriftsavtale 2013/2014

Statens tilbud til reindriftsavtale for avtaleåret 2013/2014 har en ramme på 106 millioner kroner. Du kan lese mer om statens tilbud her: http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Statens_tilsavar_og_tilbud_040213.pdf eller her: Statens tilbud til reindriftsavtale 040213 (pdf)