Utsatt frist for NRL ang rovvilterstatningsordningen

På bakgrunn av forespørsel fra NRL har Miljødirektoratet i samråd med Klima- og miljødepartementet besluttet å gi en utvidet høringsfrist til 1. mars 2017.

Dette gir en samlet høringsperiode på i overkant av 6 måneder, og innebærer at iverksettelse av den nye ordningen utsettes til 1. april 2018.

Ved gjennomgang av de høringsuttalelsene som allerede har kommet, har MD registrert at det er et utbredt ønske om å bidra med erfaringsbasert kunnskap. Dette er de innstilt på å imøtekomme.

De ønsker derfor spesielt innspill om reindriftens vurderinger og forslag til hvordan erfaringsbasert kunnskap om reindrift og rovvilt kan integreres i den nye erstatningsordningen.


No Replies to "Utsatt frist for NRL ang rovvilterstatningsordningen"


    Got something to say?

    Some html is OK