Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016

Her finnes link til grunnsatser for tap av tamrein, spesifisert pr. reinbeitedistrikt

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-07-905


No Replies to "Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2015–2016"


    Got something to say?

    Some html is OK