Forslag til endring i rovvilterstatning

Foreslår ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt (2015/9635)

Miljødirektoratet foreslår en omlegging av dagens erstatningsordning for tamrein som tapes til rovvilt. I dag utbetales ca. 5% av erstatningen på grunnlag av rein som er gjenfunnet og konstatert drept av rovvilt. De øvrige 95% av erstatningen utbetales etter en skjønnsmessig vurdering av forvaltningsmyndigheten.

Her finnes alle dokumenter ifm høringa.

NRL ønsker innspill innen 20.10.2016

 

 


No Replies to "Forslag til endring i rovvilterstatning"


    Got something to say?

    Some html is OK