Sammen for Fosen

Danner allianse: fra v. Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Ellinor M. Jåma, NRL, Beaska Niilas, NSR

Danner allianse: fra v. Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet, Ellinor M. Jåma, NRL, Beaska Niilas, NSR

Forrige uke møttes lederne i Naturvernforbundet, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Norske Samers Riksforbund i Kárášjohka. Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Ellinor Marita Jåma (NRL) og Beaska Niillas (NSR) ble enige om å danne en allianse for å jobbe mot vindkraftverk på Fosen.

 

 

Organisasjonene er enige i at nyheten om at Statkraft tar opp igjen sine planer med vindkraft på Fosenhalvøya var en trist beskjed. Naturen, urfolk og Norges folkerettslige forpliktelser ofres til fordel for en svært skadelig kraftutbygging. Natur og samiske næringer blir satt under et enormt press. Vindkraftparkene som nå planlegges bygget på Fosenhalvøya er Europas største planlagte vindkraftanlegg. Plassert i dette området vil det være katastrofalt for fremtiden for samisk språk, kultur, næring og liv, men også for naturen og den øvrige befolkningen.

– NSR, NRL og Naturvernforbundet har forskjellig kompetanse men sammenfallende mål. Vi utfyller hverandre veldig godt. Denne saken er massiv og vi trenger alle gode krefter for å berge naturen på Fosenhalvøya. Denne naturen er uvurderlig. Den er grunnlaget for et mangfoldig dyreliv og stort sett fri for tekniske inngrep, sier Lars Haltbrekken.

Ellinor Marita Jåma følger opp med at reindrifta er avhengig av beitearealer for å overleve. Når 1/3 av vinterbeitene blir beslaglagt sier det seg selv at reindrifta vil forsvinne for all framtid.

På møtet var også nestleder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg og nestleder i NSRs ungdomsutvalg, Ánna-Katri Helander. I første omgang og for å styrke denne alliansen vil Helander møte Naturvernforbundets fylkeslag i Sør-Trøndelag på deres årsmøte i Trondheim den 15.03.16.

Avslutningsvis sier Beaska Niillas at han er glad for at disse tre organisasjonene igjen har gått i samarbeid.

– Vi har en lang tradisjon med samarbeid i slike saker. På Fosenhalvøya er det flere kamper der samebevegelsen og Naturvernforbundet har jobbet godt sammen. Vi skal gjøre alt vi kan for å berge naturgrunnlaget for den samiske kulturen. Vi velger en varig fremtidsløsning, ikke kortsiktige nødløsninger!


No Replies to "Sammen for Fosen"


    Got something to say?

    Some html is OK