Faglig Råd for naturbruk – innspill ønskes!

Hvilke forventninger har reindriftsnæringa til utdanning av ungdom? Hvilke behov for utdanning ser næringa at man har?

Dette vil være til stor hjelp for egne ungdom å få vite hva næringa forventer av dem.

Det er utarbeidet en redegjørelse om utvikling, og i den forbindelse arbeider Faglig råd for naturbruk videreføring av arbeidet. Grunnlaget for del 2 er rapporten Utviklingsredegjørelse del 1 FRNA  som NRLs representant Inger Anita Smuk var med å utarbeide i september 2015.
Utvalget skal på neste møte ta utgangspunkt i denne redegjørelsen om Reindriftsfaget, for så å utarbeide redegjørelse om reindriftsfaget  for del 2.
Vedlagt følger også UDIR utv.red 2 bestilling, som beskriver nærmere om hva som forventes levert.
Innspillsfrist: 29.3.2016 til inger.smuk@gmail.com

No Replies to "Faglig Råd for naturbruk - innspill ønskes!"


    Got something to say?

    Some html is OK