Årets reinkjøttformidler: Ellinor Guttorm Utsi

Jury og vinner Ellinor G. Utsi

Jury og vinner Ellinor G. Utsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellinor Guttorm Utsi er tildelt utmerkelsen Årets reinkjøttformidler under Reinkjøttkonferansen som avholdes i Tromsø. Juryen, som består av reindriftsavtalepartene ved Anne Marie Glosli fra LMD, Ellinor Marita Jåma fra Norske Reindriftsamers Landsforbund samt Markedsutvalget for reinkjøtt sin leder John Anders Lifjell, har valgt ut Ellinor Guttorm Utsi med følgende begrunnelse:

Vurderingskriteriet som har ligget til grunn ved utvelgelsen av «Årets reinkjøttformidler » er at kandidaten enten har drevet aktiv og gjentatt formidling av matretter laget av reinkjøtt eller reinkjøttprodukter, og eller formidlet andre positive sider ved reinkjøttet som bygger opp under Markedsutvalgets verdier:

  • Helten på vidda
  • Litt nærmere naturen
  • Mørt, smaksrikt og sunt
  • Mat i godt lag

Gjennom iherdig ståpåvilje og innsats har årets reinkjøttformidler 2015 lykkes i etablering av flere virksomheter med utgangspunkt i egen reindrift. Gjennom eget selskap har vedkommende utviklet et helhetlig reiselivsprodukt basert på natur, samisk kultur og samisk mat. Samtlige familiemedlemmer jobber som reindriftsutøvere og turistverter, og byr på deres kunnskap om den samiske kulturen og reindriften. Familien driver med reindrift som hovedvirksomhet.  I tillegg er vedkommende en anerkjent duodjiutøver.

Ved utvelgelsen av ”Årets reinkjøttformidler 2015” har juryen særlig vektlagt vedkommendes arbeid med å fokusere og formidle de positive sidene av reindriften, og vedkommendes innsats knyttet til å få frem historien bak kjøttet ved også å fremheve de kvinner og menn, heltene på vidda, som er uløselig forbundet med assosiasjonene knyttet til måltidet basert på norsk reinsdyrkjøtt.  Vedkommende og familien lever av reindriften og virksomheter knyttet opp mot egen reindrift.

Reiselivskonseptet som er etablert er autentisk, enkelt i sin form men svært ekte og troverdig. Vedkommende har vært og er en foregangskvinne i reindriften, gjennom sin virksomhet trekkes særlig frem hennes innsats for å løfte opp og fram reindriftskvinnene. Gjennom sin duodjiutøvelse viser hun sin kjærlighet til egen kultur og sitt folk og er med det en fremragende forvalter av den samiske kulturarven.

Virksomheten er utviklet over tid i tråd med markedet og er bygd på egen solid kunnskap og erfaring. Det er jobbet aktivt mot større reiselivsaktører, og når et bredt publikum. Virksomheten leverer en autentisk opplevelse med aktiviteter, overnatting og et godt måltid i lavvoen.

Ett særlig poeng er at vedkommende har tatt ansvar og sett nødvendigheten og behovet for at reindriften selv er premissleverandøren i utvikling av samisk reiseliv med utgangspunkt i reindriften.

ÅRETS REINKJØTTFORMIDLER ER ELLINOR GUTTORM UTSI

———————————————————————————-

Davvi Siida starter på sin 10. sesong som vertskap for Hurtigrutens gjester. Konseptet er å tilby samisk kultur og smak av Lappland.  Mer enn 35000 turister har besøkt lavvuen i Oksebåsvågen, noen km fra Kjøllefjord, på Europas nordligste fastland. Familiebedriften Davvi Siida består foruten Ellinor av ektemannen Ailu Utsi, to sønner med samboere samt en datter. Her samarbeider de om de ulike oppgavene både i reindrifta og i turistbedriften.

De har bidratt sterkt til utvikling av turismen på Nordkyn, og i 2012 overtok de Nordkyn Camping. Her har de utviklet nye konsepter som tilbys nærområdets folk samt turister fra hele verden. Små selskaper kan nyte smaken av Lapland, med reinkjøtt som hovedingrediensene, krydret med lokale urter og bær, Tana-produsert Kesam og nordnorsk ost fra Balsfjord.

Hennes evne til å markedsføre, selge og levere produkter av rein, enten det er buljong, tørka kjøtt eller reinskinn, har blitt lagt merke til. Hun har deltatt på messer i inn- og utland i en årrekke.  Både Mathallen og Grüne Woche er arenaer der Ellinor har gjort seg bemerket.

Ellinor Guttorm Utsi har også lang fartstid som tillitsvalgt i NRL, både som lokallagsleder for Polmak Flyttsamelag og som nestleder i NRLs styre.

-NRL gratulerer Ellinor Guttorm Utsi med en velfortjent utmerkelse og ønsker Davvi Siida lykke til med utviklingen av bedriften!

 

Ellinor G. Utsi - Davvi Siida med Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale og Hanne Birgitte Arntzen fra Handelsstedet Forvik, Grüne Woche 2016

Ellinor G. Utsi – Davvi Siida med Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale og Hanne Birgitte Arntzen fra Handelsstedet Forvik, Grüne Woche 2016 (faksimile: VG)


No Replies to "Årets reinkjøttformidler: Ellinor Guttorm Utsi"


    Got something to say?

    Some html is OK