Endring i Reindriftsloven

I forbindelse med regjeringens forslag om endring i reindriftslovens §60 har det kommet inn mange høringssvar. Både offentlige myndigheter, reinbeitedistrikter og organisasjoner har gitt svar.

Her er en oversikt over disse svar

 


No Replies to "Endring i Reindriftsloven"


    Got something to say?

    Some html is OK