Betingede fellingstillatelser på gaupe

Miljødirektoratet gir følgende betingede fellingstillatelser på gaupe i perioden 16.02.2016 – 31.05.2016, jf.
tab. 1. Myndigheten gis til aktuelle fylkesmenn i aktuelle forvaltningsregioner. Der regionen omfatter flere fylker, forutsettes det nødvendig koordinering mellom fylkesmennene. Dette er særlig viktig i de tilfeller hvor det kun er/gjenstår en fellingstillatelse i området. Betingede fellingstillatelser kan iverksettes i flere områder samtidig. For alle forvaltningsregioner skal terskel for innvilgelse av fellingstillatelser differensieres i henhold til prinsippet om geografisk differensiering. Myndigheten gjelder kun ved gaupeskader på tamrein.

Med tanke på rask iverksettelse når kriteriene for skadefelling vurderes oppfylt, gir Miljødirektoratet fylkesmennene i de aktuelle regioner myndighet til å iverksette skadefelling av gaupe etter rovviltforskriften § 9 innenfor gitt kvote og tidsrom. Miljødirektoratet vurderer at et slikt uttak ikke vil sette gaupebestandens overlevelse i fare.

Les hele dokumentet:  Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016


No Replies to "Betingede fellingstillatelser på gaupe"


    Got something to say?

    Some html is OK