Nytt verktøy – miljøvedtaksregister

Miljødirektoratet har utviklet et nytt verktøy for innsyn. Miljøvedtaksregisteret gir alle enkel og fri tilgang til en rekke vedtak etter naturmangfoldloven, blant annet om rovvilt, verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Dette vil gi reindriftsnæringen enklere innsyn i vedtak som har innvirkning på næringen.

Rovviltnemdenes vedtak finnes også her, og det oppdateres fortløpende.

Prøv ut Miljøvedtaksregisteret her!


No Replies to "Nytt verktøy - miljøvedtaksregister"