Ny reindriftsavtale i havn

17. februar ble Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten  enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Rammen for avtalen er på 113 millioner kroner, og fordeler seg på hovedpostene Direkte tilskudd 68, 7 mill kr, Reindriftens utviklingsfond 35,6 mill kr og andre tiltak 8,7 mill kr.

NRLs forhandlingsleder Ellinor Marita Jåma skulle gjerne sett en større økning, men er fornøyd med innretning på årets avtale.

«En aksept for reindriften som familiebasert næring og kulturbærer, er et viktig skritt i riktig retning», fastslår Jåma.

Ektefelletillegget er beholdt med fjorårets satser og det er kommet en betydelig økning på kalveslaktetilskudd. Videre er det satset på økning i produksjonspremie for å stimulere til økt verdiskaping.

Videre er partene enige om omdisponeringer av mindreforbruket i inneværende avtale.

 

Reindriftsavtalen 2015-2016

Sluttprotokollen for reindriftsavtalen 2015-2016

 


No Replies to "Ny reindriftsavtale i havn"