Landsmøtet 2015

NRLs styre innkaller lokallagene og ungdomsutvalget til landsmøte på Scandic Hell, Stjørdal 12. og 13. juni 2015.

Foreløpig saksliste:

Konstituering

Godkjenning av innkalling

Årsmelding 2014/2015

Regnskap 2014

Omstrukturering av NRL

Virksomhetsplan 2015/2016

Budsjett 2016

Valg

 

Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på landsmøtet settes til 12. april 2015. Endelig saksliste sendes ut 24. april.

I forbindelse med landsmøtet avholdes det fagdager 10. og 11. juni, samme sted, i samarbeid med Stiftelsen Protect Sapmi. Formålet er å sikre næringsarealene bedre gjennom økt kompetanseheving og mer profesjonalisering av reinbeitedistriktene i arealprosesser.

Praktiske opplysninger rundt overnatting og påmelding kommer sammen med endelig saksliste.

 


No Replies to "Landsmøtet 2015"