Kurs i reindriftsrett

Juristenes Utdanningssenter arrangerer kurs i reindriftsrett. Det avholdes i Karasjok 16. – 17. april 2015.

Kursinformasjon:

Kurset retter seg mot jurister – dommere og advokater og jurister i forvaltningen – som ønsker bredere innsikt i sameretten. Reineiere og andre som i sitt arbeid har behov for kunnskap om det som nå skjer innen sameretten, vil også ha utbytte av å delta på kurset. Denne gruppen har deltatt på tidligere kurs med meget godt utbytte. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingsfrist 5. mars 2015

Informasjon om programmet og påmelding finnes her

 


No Replies to "Kurs i reindriftsrett"