Fagdagene

Årets fagdager arrangeres av Protect Sapmi 10. og 11. juni, på Scandic Hell Stjørdal i forbindelse med landsmøtet.

Informasjon om påmelding o.l. finnes her

Formål:

Sikre et bedre vern av næringsarealene gjennom økt kompetanseheving og mer profesjonalisering av reinbeitedistriktene I arealprosesser

Delmål I:

Kompetanseheving basert på reindriftsnæringens egne erfaringer:

–       erfaringsutveksling mellom reinbeitedistrikter om inngrepssaker i reinbeiteland

Delmål II:

Kommunikasjon mellom reindrift og utbygger i arealsaker

–          betydning av profesjonell kommunikasjon og kompetanse

Delmål lll:

Oppdatering av kunnskaper om forskningsresultater:

–       Formidling av nye forskningsresultater og kunnskaper ved ekstern fagekspertise

Delmål lV:

Hvordan anvende internasjonalt anerkjente prinsipper og metoder for å sikre samiske arealinteresser.

 

Program for arealseminar

Program fagdagene 2015 (nedlastbar .pdf)

 10. juni:

Kl. 11.00 – 11.45       Registrering

Kl. 11.45 – 12.30       Velkomst og innledning  med joik

– NRLs leder

– Styreleder i Protect Sapmi

– Styreleder ICR

– WRH Mikhail Pogodaev

FORMIDLING AV NYE FORSKNINGSRESULTATER OG KUNNSKAPER OM AREALINNGREP I REINBEITEOMRÅDER  – DEL 1

Kl. 12.30 – 13.00       Kraftlinjer i reinbeiteområder, presentasjon av nye forskningsresultater v/ Nick Taylor

Kl. 1300 – 14.00    Lunsj

 

REINDRIFTENS EGNE ERFARINGER OM INNGREPSSAKER I REINBEITELAND

Kl 14.00                     Innledning ved Anders Blom, styreleder i Protect Sápmi

Kl.14.00 – 14.20        Gruvedrift v/ Matti Berg, leder i Girjas sameby, Sverige

Kl.14.20 – 14. 40       Nussir gruvedrift v/Mikkel Nils Sara, leder i Distrikt 22 – Fiettar

Kl.14.40 – 15.00        Vindkraftutbygging v/Marianne Pärsson, leder i Jiingevaerie sameby, Sverige

Kl.15.00 – 15.20        Vindkraft v/Arvid Jåma, leder i Fovsen sijte

Kl 15.20 – 15.40    Pause

Kl.15.40 – 16.00        Småkraftverk v/ Hans Ole Eira leder Distrikt 26 Lakkonjarga

Kl.16.00 – 16.20        Bygging av kW 420 v/ Johan Aslak Logje leder i Distrikt 36 – Cohkolat

Kl.16.20 – 16.40        Hyttebygging i Repparfjorddalen og fragmenterte prosesser v/ Mikkel Nils Sara leder i Distrikt 22 – Fiettar

Kl. 16.40 –  17.00      Forsvarets aktiviteter v/ Per John Anti leder i Distrikt 14A Spiertagaisa (Halkavarri)

Kl 17.00 – 17.20    Pause

Kl. 17.20 – 17.40       Togbanenett og veiutbygging v/ Torsten Appfjell leder i Jillen-Njaarke sijte

Kl. 17.40 – 18.00       Landbruk v/ Inge Even Danielsen fra Riast/Hylling-Gåebrien sijte

Kl. 18.00 – 18.20       Verneområder og nasjonalparker v/ Mattias Jåma leder i Låarten Sijte / Luru Reinbeitedistrikt

Kl. 18.20 – 18.40       Rovvilt v/ Per Mathis Oskal leder i Hjerttind rbd.

Kl. 18.40 – 19.00       Oppsummering ved Anders Blom, styreleder i Protect Sápmi

Kl. 20.00 Middag med underholdning ved Sofia Jannok

 

11.juni:

BRUK AV INTERNASJONALT ANERKJENTE PRINSIPPER FOR Å SIKRE REINDRIFTENS AREALINTERESSER

 

Kl. 08.30  – 08.35      Innledning dag 2 ved NRLs leder

Kl. 08.35 – 09.00:      Free Prior and lnformed Concent (FPIC) ved Anders Blom, styreleder i Protect Sapmi

 

KOMMUNIKASJON MELLOM REINDRIFT OG UTBYGGER I AREALSAKER

Kl. 09.00 – 09.30:     Strategier og taktikk fra utbyggere v/ Niila Inga, leder i Leavas sameby, Sverige

Kl. 09.30 – 10.00:      Strukturering av arealprosesser, konsekvensanalyser  og kunnskapsgrunnlaget v/Anders Eira, Seniorrådgiver i Protect Sápmi

Kl. 10.00 – 10.20: Kaffepause

Kl. 10.20 – 10.40:      Behovet for profesjonell kommunikasjon i arealsaker, presentasjon av sak hvor Protect Sápmi har bidratt v/ Isak Buljo i rbd. 27 – Joahkonjárga, og Hanne Lena Wilks, Skaehkere sijte.

FORMIDLING AV NYE FORSKNINGSRESULTATER OG KUNNSKAPER OM AREALINNGREP I REINBEITEOMRÅDER  – DEL 2

Kl. 10.40 – 11.10:      Oppsummering av vindkraftforskningen v/ dr. Anna Skarin, Sveriges Landbruksuniversitet

Kl. 11.10 – 11.30:      Anders Oskal direktør ved Internasjonalt Reindriftssenter (ICR)

Kl. 11.30 – 12.30: Lunsj

Kl. 12.30 – 13.00:      Erfaringer fra arealinngrep i Yamal, verdens største reindriftsområde v/professor Svein D. Mathiesen, Internasjonalt Reindriftssenter og phd. Anna Decteva ICR

Kl. 13.00 – 13.30:      Spørsmål/debatt Anders Oskal

Kl. 13.30 – 13.50: Kaffepause

 

METODER FOR Å SIKRE SAMISKE AREALINTERESSER.

Kl. 13.50 – 14.20:      ReinGls v/dr. Per Sandstrom, Sveriges Landbruksuniversitet

Kl. 14.20 – 14.50:      Skog og Landskap v/ Nikolai Vinge

Kl.14.50 – 15.40:       Spørsmål/debatt

Kl. 15.40 – 16.00:      Oppsummering og avslutning v/ NRLs leder Ellinor Jåma


No Replies to "Fagdagene"