Innspill til neste reindriftsavtale

Reindriftsavtalen var tema på landsmøtet, og flere innspill ble gitt der. Nå er forhandlingsutvalget i gang med sitt arbeid, og ber lokallagene å fremme sine forslag så snart som mulig og senest 13.10.15.

Stortingets behandling av Reindriftsavtalen fremgår i Prop. 68 S (2014–2015) Proposisjon til Stortinget Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m kan leses her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d39b986c7f4d4e13ad6495587b0e2892/no/pdfs/prp201420150068000dddpdfs.pdf

Fjorårets krav fra NRL er tidligere sendt ut til lokallagene

 


No Replies to "Innspill til neste reindriftsavtale"


    Got something to say?

    Some html is OK