Kurs i Plan- og Bygningsloven

Både Fylkesmannen og reinbeitedistriktene har et ansvar for å ivareta reindriftens arealer,
men har ulike roller i saksbehandlingen. For å klargjøre ansvars- og rollefordeling og gjøre
distriktene best mulig i stand til å ivareta sine interesser i arealsaker, vil Fylkesmannen
avholde kurs for representanter for distriktene. Tirsdag den 11. august vil vi gjennomføre kurs
på Stabbursnes naturhus for distriktene 13 til 16, og torsdag 13. august vil vi avholde
tilsvarende kurs på Varanger samiske museum, Varangerbotn for distriktene i Varanger/Polmak.
Vi starter klokka 10.00 begge dager.
Distriktene inviteres med dette til å delta på kursene. Hvert distrikt kan delta med inntil 3
personer. Distrikt 16 kan i tillegg møte med en person fra hver sommersiida.
Påmelding kan skje pr. telefon eller e-post til vårt kontor i Karasjok, tlf. 78 46 87 00 eller epost til
fmfipostkarasjok@fylkesmannen.no. Frist for påmelding settes til mandag 10. august kl. 15.00.


No Replies to "Kurs i Plan- og Bygningsloven"


    Got something to say?

    Some html is OK