Kompetansenettverket for lokalmat

Kompetansenettverket (NIBIO) kurskalender

Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå disse små og mellomstore bedriftene med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg videre.

Kurs
I 2015 vil vi gjennomføre en rekke kurs i hele landsdelen. Vi kjører matfaglige, samt at vi i samarbeid med Matmerk kjører ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på bakgrunn av behov fra næringa i nord.

Besøksordning
I tillegg til kurs kan vi også tilby besøksordning. I en besøksordning kan en matbedrift gratis få en kompetanseperson etter eget behov inn i bedriften i inntil to dager. Et slikt besøk har vært en viktig faktor for utviklingen i flere matbedrifter. Matmerk tilbyr også besøksordning der en får hjelp til å komme videre med salgs- og markedsarbeidet i bedriften.

Kontakt
Ta kontakt med Hilde Halland, hilde.halland@nibio.no, tlf 920 71 008, om du er interessert i å benytte deg av besøksordningen eller ønsker å melde inn kursbehov.

Les mer på www.bioforsk.no/lokalmatinord eller www.facebook.com/lokalmatinord

En del av Innovasjon Norges Program for Lokalmat og Grønt reiseliv

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges Program for Lokalmat og Grønt reiseliv. Gjennom programmet tilbys mange gode ordninger som kan hjelpe din bedrift videre. Ta kontakt med rådgiveren i Innovasjon Norge i ditt fylke:

Nordland: Elisabeth Utstøl Pettersen, e-post elisabeth.utstol.pettersen@innovasjonnorge.no, tlf 951 54 987

Troms: Mariann Sandnes, e-post mariann.sandnes@innovasjonnorge.no, tlf 934 03 493

Finnmark: Rune Olsen, e-post rune.olsen@innovasjonnorge.no, tlf 911 42 672

Les mer på: www.innovasjonnorge.no/lokalmat. Her finnes også informasjon om alle kurs fra de fem kompetansenettverkene i Norge.

 


No Replies to "Kompetansenettverket for lokalmat"


    Got something to say?

    Some html is OK