Informasjon fra LMD om reintallsreduksjonen

Informasjonsskriv om reintall og reintallstilpasningen (oppdatert)
Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet:
Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv?
Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover det som er fastsatt for siidaen?
Kan siidaandeler få tilskudd over reindriftsavtalen når reintallet i siddaen har økt utover det fastsatte?

Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført –

 


No Replies to "Informasjon fra LMD om reintallsreduksjonen"


    Got something to say?

    Some html is OK