Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016

Arbeidet med ny reindriftsavtale er straks i gang. For at forhandlingsutvalget skal kunne kjøre en god intern prosess med utarbeidelsen av NRLs krav til reindriftsavtalen 2015-2016 ble det sendt ut brev til lokallagene og ungdomsutvalget den 19. juni d.å, med blant annet følgende ordlyd:

NRL´s landsmøte signaliserte at innspill til reindriftsavtale 2015-2016 må sendes styret i god tid før styret begynner å utforme kravet.

Styret vil utnevne forhandlingsutvalg på 3 medlemmer blant styremedlemmer på styremøte i august. Forhandlingsutvalget vil få i oppgave å utforme skisse til kravet på grunnlag av innkomne innspill fra de ulike lokallag og ungdomsutvalget. Skissen vil, som i fjor, bli sendt til lokallagene, ungdomsutvalget og de øvrige styremedlemmer til behandling. Ferdigstillelse av kravet vil være avhengig av når NRL må levere kravet til Statens forhandlingsutvalg, men vi tar utgangspunkt i at kravet skal bli ferdigstilt i begynnelsen av desember.

Vi ber om at innspill til avtalen sendes oss innen den 15. september 2014.

På styremøte i august ble det bestemt at innspill innkommet etter fristen ikke vil bli vurdert, så fremt at lokallagene og ungdomsutvalget ikke sender skriftlig forespørsel med særlig grunn til utsettelse.

Styret valgte følgende til forhandlingsutvalget:
Ellinor Marita Jåma, leder
Hans Ole Eira
Inge Even Danielsen

Tidsplan for avtaleprosessen (med forbehold om små endringer på dato)
19. juni:
Det sendes ut brev til lokallagene og ungdomsutvalget med anmodning om skriftlige innspill til avtalen. Frist for innspill fastsettes til den 15. september.

9. oktober:
Forhandlingsutvalget avholder første møte der alle inkomne krav sammenstilles, og utformingen av krav påbegynnes.

31. oktober:
Første utkast til krav sendes til lokallagene og ungdomsutvalget med frist til den 20. november å komme med innspill.

27. november:
Forhandlingsutvalget møtes i forkant av formanns- og styremøte for å gå gjennom innspillene fra lokallagene og ungdomsutvalget. Utkast til et helhetlig krav settes opp som sak til formanns- og styremøte. Dett vil være siste mulighet for lokallagene og ungdomsutvalget til å komme med skriftlig innspill før forhandlingsutvalget ferdigstiller kravet.

xx. januar:
Forhandlingsutvalget avholder et siste møte og forbereder fremlegging av kravet. Forhandlingsutvalget kan også avholde styremøte i forkant av fremleggingen så fremt det er behov for det.


No Replies to "Tidsplan for arbeidet med reindriftsavtalen 2015-2016"