Ny organisering av NRL

NRL gjennomgår nå forslag til endringer og omorganisering av vår organisasjon. En utredning fra Anders Blom ble fremlagt under landsmøtet i Vadsø i 2014. Denne er nå på høring i organisasjonen.

Organisationsrapport


No Replies to "Ny organisering av NRL"