NRLs landsmøteprogram 2014

NRLs landsmøte arrangeres på Rica Hotel i Vadsø fredag 13. – lørdag 14. juni 2014.

I tilknytning til landsmøtet arrangeres det også en fagdag torsdag 12. juni. Fagdagen er todelt og starter kl. 12:20.

Del 1: Reindrift og mineralvirksomhet, med utgangspunkt Nussirsaken.
Del 2: Reindrift i lys av praktisk reindrift, forvaltning og juss.

Fredag, 13. juni:

09.00 – 11.00  Leders tale / Hilsningstaler

11.00 – 11.15  Kaffepause

11.15 – 11.45  Konstituering

11.45 – 12.00  Godkjenning av dagsorden

12.30 – 13.30  Lunsj

13.30 – 14.30  Styrets årsmelding 2013/2014 v/ Nils Henrik Sara, Leder
                            Regnskap 2013 v/ Per Mikkelsen Sara, NRLs sekretariat

14.30 – 15.30  Omstrukturering av NRL v/ Anders Blom 

(saken behandles videre 14. juni fra kl. 10.20)

15.30 – 16.00  Presentasjon markedsutvalgets arbeid v/ John Anders Lifjell

16.00 – 16. 15 Kaffepause

16.15 – 17.15  NRLs arbeidsgruppes rapport, sluttbehandling v/ styret

17.15 – 18.00 Reindriftsavtale 2015-2016, innspill

18.00 – 18.15  Kaffepause

18.15 – 18.45  Vedtektsendringer v/ styret

18.45 – 19.00  Statusoppdatering av prosjektet «Reindriftens hverdag» v/ SANKS 

19.00 – 19.30  Presentasjon av NRLs nye nettside v/ Arve Stølann Angell

20.00             Middag

Lørdag, 14. juni:

09.00 – 10.20  Lokallagenes time (10. minutt pr. lokallag)

10.20 – 10.45  Omstrukturering av NRL – anbefalinger fra Landsmøtet

10.45 – 11.00 Presentasjon av Reinprogrammet v/Atle Malinen

11.00 – 11.15 Kaffepause

11.15 – 12.00  Strategiplan for likestilling 2013 – 2018.
Prioritering av tiltak for 
avtaleperioden 2015/2016 v/ styret

12.00 – 12.45  Virksomhetsplan for 2014/2015 v/styret
                            Kontingentsatser 2015-2016
Budsjett 2015

12.45 – 13.45  Lunsj

13.45 – 14.45  Behandling av saker fremlagt fredag 13. juni

14.45 – 15.00  Kaffepause

15.00 – 16.00  Valg

16.00 – 16.15  Tid og sted for neste landsmøte v/ Nord-Trøndelag Reinsamelag

16.15 – 16.30  Avslutning v/ nyvalgt leder

20.00            Middag

Rica-hotellet i Vadsø der NRL-landsmøtet finner sted.

Rica-hotellet i Vadsø der NRL-landsmøtet finner sted.


No Replies to "NRLs landsmøteprogram 2014"