NRL og LMD har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019

NRL  og Landbruks- og matdepartementet har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 - 2019. Den økonomiske rammen for avtalen er på 123,1 millioner kroner, noe som er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale. NRLs forhandlingsutvalg er fornøyd med at distriktstilskuddet er økt. Ektefelletilskuddet  er også videreført, i tillegg er etableringstilskuddet og særskilt driftstilskudd til ungdom blitt større Partene er også enig om å nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å styrke kvinners stilling i ...

Les mer


Kort info om Markedsutvalget for reinkjøtt

Markedsutvalget for reinkjøtt skal arbeide for å sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet, og kjøpsutløsende adferd. Utvalget er sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund, ett medlem oppnevnte av Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund og ett medlem oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Utvalget samarbeider med Opplysningskontoret for egg og kjøtt ved gjennomføring av markedsaktiviteter og med Innovasjon Norge gjennom «Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskapning» om arrangementer ...

Les mer


STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud

Les mer


NRL-medlemmene får snart et brukervennlig og nyttig verktøy!

Medlemsbrev NRL

Les mer


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019

NRLs krav for 2018-2019 Oslo, 10. januar 2018: Ellinor M. Jåma overlever NRLs krav til Landbruks- og matdepartementet.

Les mer


Skrantesyken krever handling

Avisa Nationen har en informativ kronikk om skrantesyken: http://www.nationen.no/article/overreaksjon-eller-nodvendig-tiltak/  

Les mer


NRL fraråder at Nussirs søknad om driftskonsesjon blir innvilget

Tromsø, 25. august 2017: Gruveselskapet Nussir har søkt om driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune. NRL mener en eventuell driftskonsesjon representerer et klart brudd på nasjonale og folkerettslige bestemmelser og fraråder derfor på det sterkeste at søknaden innvilges. Klikk på lenken for å lese mer: 2017-08-25 NRL fraråder at Nussir får driftskonsesjon

Les mer


Søker reindriftsungdom til Matstreif 2017

«Rein – Helten på vidda» skal ha stand på MATSTREIF fredag 22. og lørdag 23. september. Fire bedrifter og to kokker er invitert med for å fremme og selge reinkjøtt i Oslo denne helga. Nå søker vi 3-4 ungdommer (ca. 16 – 30 år) som har tilknytting til samisk reindrift til å være med oss på dette. Vi søker etter ungdom: - med god kunnskap om reindrift og reinkjøtt som råvare. - som liker å ta kontakt med mennesker og kan være aktivt oppsøkende. - som vil bruke kofte som arbeidsantrekk. Din jobb blir å hente inn folk til standen, inform...

Les mer


Invitasjon til verdenskongressen for reindriftsfolk

Søndag 18. juni 2017: Den 6. verdenskongressen for reindriftsfolk (World Reindeer Herders) arrangeres i svenske Jokkmokk/Jåhkåmåhkke fra onsdag 16. til søndag 20. august 2017. Engelsk, russisk og nordsamisk er offisielle språk på kongressen, og det vil være simultantolkning mellom disse. Renägarförbundet, Sáminuorra, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) og Jokkmokk kommune er vertskap for kongressen. Klikk på lenkene under for mer informasjon om arrangementet: WRH Invitasjon til Verdenskongressen 2017 WRH Foreløpig program 2017 WRH 6 världskongres...

Les mer


Ellinor Jåmas landsmøtetale 2017

Kjære landsmøte og gjester! Det er en stor glede for meg å nok engang få ønske hver og en av dere hjertelig velkommen til Tråante. Flere av oss møttes på NRLs samhandlingskonferanse under jubileumsuken Tråante-2017 i februar, og vårt siste landsmøte i 2015 som ble avholdt i Stjørdal. Det var nettopp her i Tråante at alt startet – det første samiske landsmøtet ble avholdt i Metodistkirken for 100 år siden – et møte som i ettertid bidro til å legge grunnlaget for den samiske organisasjonsutviklingen. Nøyaktig 30 år etter det første samiske ...

Les mer