Reindriftsavtaler


Reindriftsavtalen for 2019-2020 og sluttprotokoll

Reindriftsavtalen 2019-2020 Sluttprotokoll fra reindriftsavtalen 2019-2020   Billedtekst: NRL-leder Ellinor Marita Jåma og statens forhandlingsleder Anne Marie Glosli signerer avtalen.

Les mer


Dette er reindriftsavtalen for 2019-2020

Reindriftsavtalen for 2019-2020

Les mer


Statens tilbud for 2019/2020

Statens endelig tilbud for avtaleåret 2019/2020  

Les mer


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2019 – 2020

NRLs krav til reindriftsavtale for 2019-2020

Les mer


STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud

Les mer


NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019

NRLs krav for 2018-2019 Oslo, 10. januar 2018: Ellinor M. Jåma overlever NRLs krav til Landbruks- og matdepartementet.

Les mer


Proposisjon om ny reindriftsavtale 2016/2017

Proposisjonen ble godkjent av Regjeringen i statsråd 18.3., og oversendt Stortinget for behandling. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2016 til 31. juni 2017. Rammen for den nye avtalen er på 114,5 mill. kroner. Dette er en økning på 1,5 mill. kroner sammenlignet med inneværende avtale. Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2016/2017 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det fremgår av Prop. 77 S at: I sitt krav viste NRL til en rekke tiltak som de mener er viktige å få ...

Les mer


Avtaler

NRL har forhandlingsrett med Staten v/Landbruks- og Matdepartementet. Dette er regulert i Hovedavtalen for reindrift fra 1992.   2015: Reindriftsavtale 2015/2016 Forskrifter Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2015/2016   2014: Reindriftsavtale 2014/2015 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2014/2015   2013: Reindriftsavtale 2013/2014 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for avtalen 2013/2014   2012: Reindriftsavtale 2012/2013 Sluttprotokoll Stortingsproposisjonen for ...

Les mer