Nyheter


Søker reindriftsungdom til Matstreif 2017

«Rein – Helten på vidda» skal ha stand på MATSTREIF fredag 22. og lørdag 23. september. Fire bedrifter og to kokker er invitert med for å fremme og selge reinkjøtt i Oslo denne helga. Nå søker vi 3-4 ungdommer (ca. 16 – 30 år) som har tilknytting til samisk reindrift til å være med oss på dette. Vi søker etter ungdom: - med god kunnskap om reindrift og reinkjøtt som råvare. - som liker å ta kontakt med mennesker og kan være aktivt oppsøkende. - som vil bruke kofte som arbeidsantrekk. Din jobb blir å hente inn folk til standen, inform...

Les mer


Invitasjon til verdenskongressen for reindriftsfolk

Søndag 18. juni 2017: Den 6. verdenskongressen for reindriftsfolk (World Reindeer Herders) arrangeres i svenske Jokkmokk/Jåhkåmåhkke fra onsdag 16. til søndag 20. august 2017. Engelsk, russisk og nordsamisk er offisielle språk på kongressen, og det vil være simultantolkning mellom disse. Renägarförbundet, Sáminuorra, Svenska Samernas Riksförbund (SSR) og Jokkmokk kommune er vertskap for kongressen. Klikk på lenkene under for mer informasjon om arrangementet: WRH Invitasjon til Verdenskongressen 2017 WRH Foreløpig program 2017 WRH 6 världskongres...

Les mer


Ellinor Jåmas landsmøtetale 2017

Kjære landsmøte og gjester! Det er en stor glede for meg å nok engang få ønske hver og en av dere hjertelig velkommen til Tråante. Flere av oss møttes på NRLs samhandlingskonferanse under jubileumsuken Tråante-2017 i februar, og vårt siste landsmøte i 2015 som ble avholdt i Stjørdal. Det var nettopp her i Tråante at alt startet – det første samiske landsmøtet ble avholdt i Metodistkirken for 100 år siden – et møte som i ettertid bidro til å legge grunnlaget for den samiske organisasjonsutviklingen. Nøyaktig 30 år etter det første samiske ...

Les mer


Velkommen til NRLs landsmøte!

Velkommen til NRLs landsmøte 2017

Les mer


NRL BEKLAGER FRATREDELSE I LANDBRUKSDIREKTORATET

Søndag, 14. mai 2017: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har nylig mottatt beskjed om at Magnar Evertsen fratrer sin stilling som direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet etter eget ønske. NRL beklager at Evertsen ikke fortsetter i sin stilling. – Vi har hatt et godt samarbeid og en veldig god dialog. Vi har opplevd han som en person med god forståelse og innsikt i reindriften, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma. Fra NRLs side vil vi derfor få takke Evertsen for den jobben han har gjort, og ikke minst for det gode samarbeidet vi har ...

Les mer


Siste frist for å kunne bli delegat til NRLs landsmøte!

Onsdag, 10. mai 2017: Alle som er registrert som medlem innen fristens utløp kl. 24.00 i dag kan bli valgbar som delegat til landsmøtet i NRL den 9. og 10. juni. Normalt kreves det at kontingenten også skal være registrert innbetalt, men pågående innfasing av ny dataløsning gjør at vi må avvike fra dette i år. Alle som har registrert seg som medlem på hjemmesiden, men ennå ikke har fått faktura, vil motta denne i neste uke. Det vil her bli gitt en rimelig frist for å betale den. Lokallagene vil i løpet av noen dager motta en oversikt fra NRL som viser ...

Les mer


Samisk reindrift en saga blott?

NRL-leder Ellinor Marita Jåma hadde denne kronikken på trykk i Trønder-Avisa i dag. 2017-05-04 Ellinor-kronikk i Trønder-Avisa

Les mer


Dagsorden til NRLs Landsmøte 2017

Landsmøtet avholdes på Scandic Lerkendal Hotell, 9. og 10. juni 2017 Foreløpig saksliste (med forbehold om endringer) Fredag, 9. juni 2017 09:00 – 11:00 Åpning ved NRLs leder / hilsningstaler 11:00 – 11:15 Kaffepause 11:15 – 11:45  Konstituering 11:45 – 12:15 Godkjenning av innkalling og dagsorden 12.15 – 13.00 Ratifisering av Tråante-deklarasjonen v/ styret 13:00 – 14:00 Lunsj 14:00 – 15:00 Årsmelding og regnskap for 2015 og 2016 v/ styret 15.00 – 15:30  Markedsutvalget informerer v/ John Anders Lifjell 15:30 – ...

Les mer


Frist for å levere melding om reindrift utsatt til 10. mai

Fristen for å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning er utsatt til 10. mai 2017. Innrapporteringssystemet er stengt inntil videre Landbruksdirektoratet har fått melding om feilsituasjoner i den digitale innrapporteringsløsningen. Enkelte av feilene var såpass kritiske at vi valgte å stenge tilgangen til løsningen inntil feilene er rettet opp. Innleveringsfristen er utsatt Fram til feilene er utbedret vil det ikke være mulig å levere melding om reindrift, søknad om tilskudd og søknad om rovvilterstatning digitalt. ...

Les mer


Feil og mangler i reindriftsmeldingen må rettes opp umiddelbart!

NRL har i løpet av kort tid fått flere henvendelser fra reineiere som opplyser om alvorlige feil og mangler i reindriftsmeldingen. Flere av feilene er av en slik karakter at de innebærer en krenking av personvernet. Feilene og manglende som beskrives omfatter blant annet følgende forhold: Feilaktige opplysninger om barn og deres alder Oppføringer av siidandeler i feilaktige reinbeitedistrikter. I tillegg omtales personnummer Siidaandelen står oppført med feil ektefelle/samboer der vedkommendes personnummer framgår Siidaandeler har fått opplysnin...

Les mer