40 resultater for forfatter: Arve Stølann


Statens tilbud for 2019/2020

Statens endelig tilbud for avtaleåret 2019/2020  

NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2019 – 2020

NRLs krav til reindriftsavtale for 2019-2020

Skodi Rein kåret til årets reinkjøttformidler 2017

2018-06-08 Skodi rein kåres til årets reinkjøttformidler

Ina-Theres Sparrok er kåret til årets unge reindriftsutøver

2018-06-08 Prisutdeling Ina-Theres Sparrok

Her er fagdag-programmet under NRLs landsmøte

Program for NRLs fagdag - 2018

PROGRAM FOR NRLS LANDSMØTE I KARASJOK 8. – 9. JUNI 2018

Program for NRLs landsmøte 2018

NRLs innspill til mandat for sannhetskommisjon

26 april 2018 NRLs innspill til mandat for sannhetskommisjon

NRL og LMD har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 – 2019

NRL  og Landbruks- og matdepartementet har inngått reindriftsavtale for driftsåret 2018 - 2019. Den økonomiske rammen for avtalen er på 123,1 millioner kroner, noe som er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale. NRLs forhandlingsutvalg er fornøyd med at distriktstilskuddet er økt. Ektefelletilskuddet  er også videreført, i tillegg er etableringstilskuddet og særskilt driftstilskudd til ungdom blitt større Partene er også enig om å nedsette en arbeidsgruppe som skal fremme tiltak for å styrke kvinners stilling i reindriften. NRLs organisasjonstilskudd er økt med 1 millioner kroner, noe som bidrar ...

Kort info om Markedsutvalget for reinkjøtt

Markedsutvalget for reinkjøtt skal arbeide for å sikre norsk reinkjøtt positiv oppmerksomhet, og kjøpsutløsende adferd. Utvalget er sammensatt av tre medlemmer oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund, ett medlem oppnevnte av Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund og ett medlem oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Utvalget samarbeider med Opplysningskontoret for egg og kjøtt ved gjennomføring av markedsaktiviteter og med Innovasjon Norge gjennom «Utviklingsprogrammet – landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskapning» om arrangementer som Reinkjøttkonferansen, Samefolkets dag og Matstreif. Utvalget har ...

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2018/2019

2018-02-13 Statens tilbud