NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019

NRLs krav for 2018-2019

Oslo, 10. januar 2018: Ellinor M. Jåma overlever NRLs krav til Landbruks- og matdepartementet.


Ingen svar til "NRLS KRAV TIL REINDRIFTSAVTALE 2018 – 2019"


    Noe du vil si?

    Noe HTML er ok