NRL fraråder at Nussirs søknad om driftskonsesjon blir innvilget

Tromsø, 25. august 2017: Gruveselskapet Nussir har søkt om driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune. NRL mener en eventuell driftskonsesjon representerer et klart brudd på nasjonale og folkerettslige bestemmelser og fraråder derfor på det sterkeste at søknaden innvilges.

Klikk på lenken for å lese mer: 2017-08-25 NRL fraråder at Nussir får driftskonsesjon


Ingen svar til "NRL fraråder at Nussirs søknad om driftskonsesjon blir innvilget"


    Noe du vil si?

    Noe HTML er ok