Endring i Reindriftsloven

I forbindelse med regjeringens forslag om endring i reindriftslovens §60 har det kommet inn mange høringssvar. Både offentlige myndigheter, reinbeitedistrikter og organisasjoner har gitt svar.

Her er en oversikt over disse svar

 


Ingen svar til "Endring i Reindriftsloven"


    Noe du vil si?

    Noe HTML er ok