Høring: Endring i Finnmarksloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut dokumenter på høring:

Endringer i finnmarksloven mv

Endringene knytter seg hovedsakelig til dekning av utgifter til saker som Finnmarkskommisjonen har behandlet og som Finnmarkseiendommen bestrider innstillingen til.

NRL ber lokallagene sende inn sine svar til NRL innen 22. januar 2016.


Ingen svar til "Høring: Endring i Finnmarksloven"


    Noe du vil si?

    Noe HTML er ok